Tijdens de coronacrisis heeft u ervoor gekozen om de betaling van uw belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moest u deze schulden aflossen. Als u niet aan de voorwaarden van die betalingsregeling voldoet, zal de Belastingdienst vanaf half juli 2023 aankondigen dat de betalingsregeling wordt ingetrokken.

Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden
De opgebouwde coronabelastingschulden moest sinds oktober 2022 in beginsel in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. U heeft hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat u zich ook aan die maandelijkse aflossing houdt.
Andere voorwaarden zijn dat u tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat u tijdig en volledig de betalingen doet die daaruit voortvloeien.

Brieven Belastingdienst
Als u een betalingsachterstand heeft op de coronabelastingschulden en/of de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022, dan ontving u daarover al meerdere brieven van de Belastingdienst. In de brief die u rond 11 april 2023 heeft ontvangen, werd u al gemaand om binnen 14 dagen na dagtekening van de brief uw betalingsachterstand in te lopen.

Intrekken betalingsregeling
Heeft u die betalingsachterstand nog niet ingelopen, dan ontvangt u vanaf half juli 2023 een brief waarin de Belastingdienst aankondigt dat de betalingsregeling wordt ingetrokken. De betalingsregeling wordt ingetrokken met een beschikking. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heeft u na ontvangst van de beschikking nog 14 dagen de tijd om in een keer het hele bedrag van uw coronabelastingschuld te betalen.

Aanpassing! De Belastingdienst liet eerder weten dat vanaf 13 juni 2023 de beschikkingen verzonden zouden worden met daarin de intrekking van de betalingsregeling. Onlangs werd echter bekend dat de Belastingdienst pas vanaf half juli 2023 een brief stuurt met een aankondiging van de intrekking van de betalingsregeling.

Tip! Loopt u maximaal één termijn achter in de coronabetalingsregeling dan trekt de Belastingdienst niet meteen de betalingsregeling in. Het gaat dus om ondernemers die meer dan één termijn achterlopen en/of een structurele achterstand hebben op de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Mogelijkheden coronabelastingschulden
Lukt het niet om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen, dan zijn er nog mogelijkheden. Daarvoor moet u nu wel snel in actie komen. Misschien kunt u dan nog voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt. Zo kunt u onder meer:
–    verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen.
–    verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen.
–    verzoeken om een eenmalige betaalpauze van maximaal zes maanden.

Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat uw af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Bron: | www.SRA.nl Wed, 07 Jun 2023 11:24:11 +0100