Uitbreiding werkkostenregeling:  
De vrije ruimte over de eerste €400.000 loonsom is verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Dit geeft bij een loonsom vanaf €400.000 een verhoging van de vrije ruimte van €2.000 op jaarbasis. Boven de €400.000 blijft de vrije ruimte 1,2% van de loonsom. 
De vergoeding van de VOG (verklaring omtrent gedrag) valt vanaf 1 januari 2020 niet meer in de vrije ruimte. De VOG dient als gerichte vrijstelling aangemerkt te worden. 
Afrekening van de vrije ruimte voorgaand jaar mag vanaf 1 januari 2020 meegenomen worden in het tweede tijdvak (was altijd het eerste tijdvak). 
Waarde van de producten uit eigen bedrijf (20% op producten eigen bedrijf) met een maximum van €500. Waarde hiervan is vanaf 1 januari 2020 getaxeerd op gebruikelijke verkoop of winkelwaarde.

Verstandig is u gedurende het jaar te laten informeren wat voor u de beste oplossing is om optimaal gebruik te kunnen maken van de werkkostenregeling en in het bijzonder van de mogelijkheden van de (uitgebreide) vrije ruimte.

WW premie:

WW-premie kent, door inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab), een hoge (7,94%) en een lage (2,94%) variant. Het lage percentage is van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren die geen oproepovereenkomst zijn. Schriftelijke vastlegging hiervan is een vereiste. Daarnaast zijn er nog 3 groepen waarop dit lage percentage van toepassing is.

Gebleken is dat de Wab bij veel werkgevers vragen oproept. Hoge premielasten maken hiervan een wezenlijk onderdeel uit. Wij kunnen u helpen om hier een juist beeld van te krijgen zodat een juiste keuze kan worden gemaakt. Neem hierover contact op met één van onze adviseurs.

ZZP-ers:

Er zijn verscherpte controles aangekondigd door de belastingdienst op de inhuur van 
ZZP-ers. Na een langere periode van “gedogen” zal de belastingdienst scherper gaan controleren. Het gebruik van modelovereenkomsten zal een mogelijke fictieve dienstbetrekking (werknemer) uit kunnen sluiten.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst; dan wel het bijstellen van de formats zoals de belastingdienst deze heeft opgesteld. Vooruitlopend hierop kunnen wij meedenken in een voor u geschikte oplossing.

Elektrische auto:

Sinds 1 januari 2020 is de bijtelling van de elektrische auto verdubbeld. Van 4% naar 8% van de cataloguswaarde tot € 45.000. Boven deze waarde geldt een percentage bijtelling van 22%. Overgangsrecht geldt voor auto’s vanaf de 1e toelating tot nog 60 maanden (+ datum van de 1e afgifte in Nederland of Duitsland)

Indien u overgaat tot de aanschaf van een elektrische auto is het goed hier rekening mee te houden. Stel auto heeft een cataloguswaarde van € 75.000:
– < 1-1-2020: (4% x € 50.000) + (22% x € 25.000) = € 7.500 bijtelling per jaar
– > 1-1-2020: (8% x € 45.000) + (22% x € 30.000) = € 10.200 bijtelling per jaar
een verschil van € 2.700 per jaar (gemakshalve € 1.350 netto per jaar).
Let wel: het bijtellingspercentage voor 2021 is ook bekend: 12% over de eerste € 40.000.
Laat u hierover goed adviseren voordat u overgaat tot aanschaf.

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk dat werkgevers werknemers laten profiteren van een fiets van de zaak (in 1e instantie vergelijkbaar met een auto van de zaak). Hiervoor geldt een percentage bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. Fiets blijft eigendom van de werkgever. Deze regeling is aantrekkelijk voor de werknemer en brengt voor de 
werkgever kosten met zich mee. Overigens kan de regeling ook onderdeel gaan uitmaken van een vitaliteitsplan.

Gezien het feit dat wij steeds meer leaseconstructies in de markt zien verschijnen willen wij u adviseren eerst contact op te nemen met ons alvorens u hierin een keuze maakt. Dit voorkomt mogelijk dat u een beslissing neemt waar u (en mogelijk de werknemer) aan vast zit of wat als de werknemer opzegt.

Subsidie leren en ontwikkelen in mkb (SLIM regeling)

In totaal is er € 15 miljoen beschikbaar voor mkb ondernemers om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loonbaanadviezen van de werknemers te krijgen of de vaardigheden van de werknemers up to date te houden.

Wat is een bedrijfsschool: bij een eigen bedrijfsschool staat het structureel leren en ontwikkelen centraal. Daarnaast biedt het kansen voor wat betreft het aantrekken van nieuwe medewerkers. Het kan namelijk erg lastig zijn om personeel met de juiste kennis en ervaring te vinden. Met een eigen bedrijfsschool kan de werkgever de huidige of nieuwe werknemers opleiden binnen het eigen bedrijf. Daarbij helpen de huidige werknemers om meer kennis op te doen en worden nieuwe werknemers juist ingewerkt. Zo ontwikkelen de medewerkers zich tot echte vakmensen. 

Het kabinet wil leren en ontwikkelen ook voor mkb ondernemers de normaalste zaak van de wereld maken. Elke mkb ondernemer kan een subsidieaanvraag tot maximaal € 25.000 indienen. Dit bedrag kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding te laten volgen (dit valt ook onder de vergoeding). Elk jaar kunnen bedrijven in maart en in september een aanvraag hiervoor doen. 

Bij een keuze om mogelijk iemand aan te stellen is het verstandig hierover te worden geïnformeerd om te weten wat de mogelijkheden zijn.

Dit zijn slechts een paar wijzigingen welke in 2020 zijn doorgevoerd. Wij merken vanuit onze praktijk om hiervan goed gebruik te maken en hierin de juiste keuze te maken dit veelal ook een stuk begeleiding vraagt. Uiteraard staan onze adviseurs u hierin bij en kunnen u helpen de juiste keuze hierin te maken.

 
Bron: Fri, 31 Jan 2020 10:17:14 +0100