Wat is er per 1 juli 2019 veranderd voor werkgevers? 

Per 1 juli 2019 wettelijk minimumloon 1,23% hoger
Het minimumjeugdloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd. Hierdoor krijgen werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon (100%). Dit wettelijk minimum bedraagt per 1 juli 2019 € 1.635,60 per maand. Het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar wordt extra verhoogd. Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit.
Tabel minimumloon per 1 juli 2019 op fulltime basis
Leeftijd % Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% € 1.635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar 80% € 1.308,50 € 301,95 € 60,39
19 jaar 60% € 981,35 € 226,45 € 45,29
18 jaar 50% € 817,80 € 188,75 € 37,75
17 jaar 39,5% € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar 34,5% € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar 30% € 490,70 € 113,25 € 22,65
Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar, die werken op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere percentages.
Maatregelen voor werkgevers
Door de verhoging van het minimumjeugdloon moet u als werkgever meer loon betalen voor 18- tot en met 22-jarigen. Dit leidt tot hogere loonkosten. 
Werknemers verliezen wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2019
De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd vervallen per 1 juli 2019. Als werkgever doet u er goed aan om uw werknemers op tijd te wijzen op het vervallen van hun vakantiedagen.
Niet opgenomen vakantiedagen vervallen na een half jaar of na 5 jaar
De wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.
De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. 

De opnamevolgorde van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen ziet er als volgt uit:
1. Wettelijke vakantiedagen 2018:                                         vervallen per 1 juli 2019
2. Bovenwettelijke vakantiedagen 2014:                                verjaren per 1 januari 2020
3. Wettelijke vakantiedagen 2019:                                             vervallen per 1 juli 2020
4. Bovenwettelijke vakantiedagen 2015:                                verjaren per 1 januari 2021
5. Bovenwettelijke vakantiedagen 2016:                                verjaren per 1 januari 2022
6. Bovenwettelijke vakantiedagen 2017:                                verjaren per 1 januari 2023
7. Bovenwettelijke vakantiedagen 2018:                                verjaren per 1 januari 2024
8. Bovenwettelijke vakantiedagen 2019:                                verjaren per 1 januari 2025
Soms geldt er een andere opnamevolgorde namelijk:
Als bij cao of schriftelijke overeenkomst een ruimere vervaltermijn is overeengekomen.
Als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om wettelijke vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte of doordat hem geen ruimte is geboden om met vakantie te gaan. 
Als de bovenwettelijke vakantiedagen tussentijds zijn uitbetaald.

Advies voor de werkgever

Zorg voor een goede verlofadministratie met een splitsing in wettelijk en bovenwettelijk verlof. Hierbij kunnen wij u uiteraard van dienst zijn.
Stimuleer werknemers om regelmatig met verlof te gaan. 
Maak een ”vakantieplanning” voor het jaar.
Kijk een paar keer per jaar naar de verlofstand van uw werknemers en stuur bij waar nodig.

Bron: Thu, 09 May 2019 13:28:51 +0100