31 december 2019 loopt de huidige cao af. Op dit moment overleggen KHN, FNV en CNV over een nieuwe horeca cao. Op hoofdlijnen over het verzachten van de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en over een nieuwe definitie voor vakkracht is al overeenstemming bereikt.
Voor wat betreft de loonontwikkeling zijn de onderhandelingspartners FNV, CNV en KHN het nog niet eens. Op 2 december zullen de partijen weer om tafel zitten.
De partners doen geen concrete uitspraken over de pijnpunten in de huidige 
cao-onderhandelingen. Bij de ondertekening van de huidige cao stond het FNV buitenspel, maar praat nu over ‘gesprekken die in goede harmonie verlopen’.

‘Belangrijk gespreksonderwerp is het effect van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) voor horecawerk. De gevolgen zijn fors. Via een cao kan daar wat verlichting komen. Hoe dan ook stijgen de werkgeverslasten in 2020. Andere gesprekspunten zijn het imago van horecawerk, de koopkracht en positie van horecamedewerkers’, laat KHN wederom weten.

Cao horeca
Een pakket op hoofdlijnen heeft het cao-overleg al opgeleverd. Daarbij zijn verschillen overbrugd; dat wordt nu bij de bestuurlijke achterbannen getoetst. De partners zitten op 2 december weer om tafel.
Oproeptermijn
De Wab heeft grote gevolgen voor horecaondernemers. Manieren om de Wab werkbaarder te maken zijn bijvoorbeeld het terugdringen van de termijn van 4 dagen, waarin een ondernemer een oproepkracht moet oproepen. Bij cao kan dit worden verkort tot 24 uur.

Ketenbepaling
De cao mag ook in de ketenbepaling van de wet afwijken. Volgens de Wab wordt de ketenbepaling weer drie contracten in 3 jaar. De tussenpoos blijft maximaal zes maanden. De tussenpoos van een keten tijdelijke contracten kan bij cao worden verkort van zes naar drie maanden, als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan (volgens de cao: de seizoenskracht).

De onderhandelingen houden wij als Horecateam van Kab nauwlettend in de gaten. Zodra er meer bekend is, zullen wij dit met u als horecaondernemer delen en u hieromtrent informeren. Wilt u een adviesgesprek omtrent de Wab? Neemt u dan contact op met één van onze medewerkers.

 
Bron: | https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2019/11/cao-overleg-horeca-begin-december-2019-duidelijkheid-101328678 Thu, 28 Nov 2019 10:31:54 +0100