U kunt als werkgever werktijdverkorting aanvragen als u door het coronavirus tijdelijk niet of minder werk heeft voor uw werknemers. Via de regeling werktijdverkorting kunt u als werkgever voor uw werknemers een tijdelijke WW-uitkering aanvragen bij het UWV voor de niet-gewerkte uren. Deze regeling werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die vanwege buitengewone omstandigheden tijdelijk de werktijd van hun werknemers moeten verkorten. 

Hoe vraag u een vergunning werktijdverkorting aan? 
U moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:
Uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situaties zoals het coronavirus, die niet onder het normale ondernemingsrisico valt (het kabinet heeft nu ook het coronavirus aangemerkt als buitengewone omstandigheid).
U komt in aanmerking voor werktijdverkorting als u verwacht dat uw bedrijf, minimaal 2 weken tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk heeft binnen de gehele organisatie. 

Vergunning aanvragen
U vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 
De periode van deze vergunning duurt maximaal 6 weken.
U kunt de vergunning maximaal drie keer verlengen, totale duur is 24 weken.
U kunt geen werktijdverkorting aanvragen voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten.
Kent het ministerie van SZW de vergunning voor werktijdverkorting toe, dan geeft u dit direct door aan het UWV. 
Na afloop van de vergunningsperiode kunt u bij het UWV een WW-uitkering aanvragen voor de werknemers voor de uren die zij niet werkten tijdens de vergunningsperiode.
Werknemers die voldoen aan de eisen van de WW krijgen de uitkering. 
U betaalt in de meeste gevallen het volledige loon door aan de werknemers. Dit hangt af van de afspraken uit de cao of de arbeidsovereenkomst.
UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan u. Op deze manier bespaart u als werkgever loonkosten, terwijl u geen werknemers hoeft te ontslaan.

Uw werknemers blijven gewoon in dienst tijdens de tijdelijke werktijdverkorting. U ontvangt van het UWV de WW-uitkering. U betaalt als werkgever gewoon het loon door tijdens deze periode, maar wordt dus deels financieel gecompenseerd door het UWV.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de gevolgen van het coronavirus? Of wilt u werktijdverkorting aanvragen bij het UWV?  Neem dan gerust contact op met één van uw contactpersoon van Kab, wij kunnen u daarbij helpen.

 
Bron: Tue, 10 Mar 2020 11:40:21 +0100