In 2019 was er met 3,5% nog steeds sprake van een stijging van de omzetwaarde, maar die lag bijna de helft lager dan in 2018. Omdat het aantal bedrijven blijft toenemen, is de omzet per bedrijf amper gestegen, hiermee lijkt het einde van de groei in de horeca in zicht. 

Uit de KHN monitor Toekomstverwachtingen blijkt dat 64% van de horecaondernemers vertrouwen heeft in het nieuwe jaar. Hoewel zij de toekomst van hun bedrijf nog steeds met vertrouwen tegemoet zien, nemen de resultaten en verwachtingen wel af. In 2018 had 72% van de ondernemers nog veel vertrouwen in de toekomst. De komst en verplichtingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) en het tekort aan personeel vormen de grootste bedreigingen voor de branche.

Verwachtingen voor 2020
Horecaondernemers zijn nog steeds positief over de economische ontwikkeling, maar dat de onzekerheid toeneemt is een feit. Horecaondernemers zien voor 2020 een aantal uitdagingen. De drie belangrijkste bedreigingen voor 2020 zijn: 
De komst en verplichtingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab)
Een tekort aan personeel; 
Het te grote aanbod van horeca in hun stad of dorp. Horecaondernemers zullen; zich moeten gaan onderscheiden om tot goede resultaten te gaan komen.

Over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab)
De Wet arbeid in balans (Wab) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Doel van deze wet is dat de verschillen tussen vaste en flexibele dienstverbanden kleiner worden. Om dit (mede) te bewerkstelligen wil men de vaste contracten aantrekkelijker maken, hiermee wil men meer zekerheid bieden voor flexibele medewerkers. Dit doet zij door een aantal veranderingen door te voeren, waaronder: een versoepeling van het ontslagrecht, het verlagen van de WW-premie voor vast personeel en het aanpassen van de regelgeving voor flexibele arbeid waaronder dus de regels die gelden voor oproepkrachten.

Als je als horecaondernemer veel gebruik maakt van flexibel personeel, is het goed om te weten dat veel van de huidige arbeidsovereenkomsten met flexibel personeel straks een oproepovereenkomst zijn volgens de Wab.

 
Bron: Fri, 24 Jan 2020 12:22:45 +0100