De afgelopen jaren hebben grote aantallen Nederlandse bedrijven nog steeds geen goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Onder deze ondernemingen zijn ook grote spelers met een jaaromzet van boven de 100 miljoen. Veelal worden er in deze gevallen accountantsverklaringen met een oordeelsonthouding verstrekt, afkeurende verklaringen komen in de praktijk weinig voor. 

Diverse redenen worden aangedragen waarom accountants geen oordeel vellen c.q. geen goedkeurende accountantsverklaring afgeven. De hoofdreden is bijna altijd: interne beheersing. Interne beheersing is de meest cruciale factor voor een accountant om zich te onthouden van een oordeel. Van een gebrekkige controle op goederen- en geldstromen tot ICT-systemen die niet goed werken. Deze veroorzaken dat de accountant de gegevens niet goed kan controleren. Tevens kan het een negatieve invloed hebben op het vertrouwen dat in de onderneming wordt gesteld.

Ondernemer en samenstelpraktijk
Kijkend naar de samenstelpraktijk belanden we vaak in de discussie of een samenstelverklaring wel een échte accountantsverklaring is: “Zegt dit dan iets over controleren?” Een verklaring in de zin van een eindoordeel en conclusie over de uitslag van een controle is dit niet. Echter zit de meerwaarde in die samenstellingsverklaring dat er ‘beheersbaar’ de financiële administratie wordt be- en verwerkt. De accountant in de samenstelpraktijk streeft naar een betrouwbare weergave van de beschikbare en aangedragen gegevens van ondernemers, zodat de beleving van de gebruikers, waaronder klanten, financiers en leveranciers, gegrond is in feitelijkheden. Banken en leveranciers kunnen eisen omtrent een (samenstelling)verklaring hebben in hun leningscontracten, leverings- en betalingscondities.
 
Wat is dan het huidige medicijn voor een betrouwbare weergave? > Interne beheersing! 
Wat is de steunpilaar voor de (huidige) interne beheersing? > Adequate ICT-systemen!

Voor ondernemers in het MKB is het van belang om huidig te investeren in een adequate ICT-infrastructuur. Bij de middelgrote ondernemingen betreffen dit hele workflow systemen, waarin diverse bedrijfsonderdelen en afdelingen zijn gekoppeld. Voor de kleine MKB’er is een boekhoudprogramma, met scan & herken, automatische bankkoppeling en dergelijke al een “must have”.

Investeren in ICT? Als ondernemer heb ik het druk genoeg!
De huidige economische omstandigheden en het werkklimaat laten niet toe dat er voor de ondernemer veel tijd over blijft voor overhead en administratie. Als ondernemer wordt je gedwongen bezig te zijn met ‘waar je goed in bent’. Investeren als ondernemer in je automatisering is noodzakelijk. Het kantelpunt inzake deels handmatig verwerken en deels digitaal verwerken, oftewel het boekhouden zoals dit de afgelopen 10 jaar is gedaan, is nu reeds voorbij gestreefd. Digitaal verwerken zet heden ten dage de boventoon. Als je als ondernemer (het bedrijfsleven in algeheel) hier net mee bent begonnen of nu nog met diepgaande ontwikkeling bezig bent, ben je eigenlijk te laat. Enkele voordelen van digitaal en automatisch administreren:
Beschikking (cijfermatige) info in kortere tijd;
Ondersteuning digitale bewaarplicht;
Back-up, veiligheid;
Ondersteuning inzake betaalbatch ten behoeve van betalingen crediteuren;
‘Ontzorgen’ cliënt op het gebied van administratie.

Brengen of voorkomen??
Brengt het investeren in ICT iets voor je als ondernemer, of voorkomt het iets voor de gebruiker van de cijfers? Voor beide vragen is het antwoord/de conclusie JA! Het centrale ‘aanknopingspunt’ van deze twee woorden: de ‘interne beheersing’! Het brengt je vele voordelen als ondernemer, zodat je als ondernemer je voornamelijk kan bezighouden met de ‘core-business’ van het bedrijf en creatief kan zijn in je vakgebied. Het voorkomt mede dat de feitelijkheden een verkeerd beeld creëren bij de beleving van de gebruikers. Voor de ondernemers een oproep om je adviseur te betrekken bij de diverse keuzes die gemaakt kunnen en veelal moeten worden genomen op het gebied van interne beheersing. Specifiek als het gaat om hulpmiddelen zoals ICT-systemen.

 
Bron: Thu, 19 Dec 2019 09:27:37 +0100