Inmiddels is bekend geworden dat een aparte melding betalingsonmacht voor belastingschulden niet meer nodig is. Zodra is verzocht om uitstel van betaling voor de loonheffingen en/of omzetbelasting, geldt dat verzoek tevens al een melding betalingsonmacht voor die heffingen. Dit geldt zowel voor de al verstreken als voor toekomstige tijdvakken.

Voor de verschuldigde pensioenpremies geldt dit (vooralsnog) niet! Daarvoor dient derhalve nog een afzonderlijke melding betalingsonmacht te worden gedaan!

Betalingsonmacht moet uiterlijk 14 dagen na de premievervaldatum gemeld worden aan de pensioenuitvoerder.

Een aantal pensioenfondsen hebben afspraken gemaakt over betalen van premies, zie onderstaand:

Pensioenfonds Horeca en Catering
Betalingsonmacht kan gemeld worden via grip@phenc.nl. Het pensioenfonds heeft een betaalschema opgesteld. Daarvoor verwijzen wij u naar bijgaand nieuwsbericht van PHENC.
Pensioenfonds Detailhandel
Voor het melden van betalingsonmacht kunt u contact opnemen via betalen@pensioenfondsdetailhandel.nl.
Over het algemeen zijn pensioenfondsen op dit moment minder strikt in het voeren van incassobeleid bij het innen van de premies.

Wellicht heeft u zelf al een melding van betalingsonmacht gedaan bij uw pensioenuitvoerder. Wanneer u hulp nodig heeft bij het melden van betalingsonmacht of hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon van de salarisadministratie. Zij helpen u graag en kunnen de melding betalingsonmacht voor u verzorgen.

Bron: Thu, 23 Apr 2020 11:09:23 +0100