Heeft u bij het staken van de onderneming een Fiscale Oudedags Reserve (FOR) omgezet in een lijfrente, dan is de kans groot dat u teveel bijdrage Zorgverzekeringswet heeft betaald!

In Nederland kennen wij de omkeerregeling, welke inhoudt dat een pensioen/lijfrentepremie nu aftrekbaar is van het inkomen (gevolg: lagere verschuldigde belasting) en de toekomstige uitkeringen belast zullen worden. Ondernemers voor de inkomstenbelasting hebben daarnaast de mogelijkheid om te ‘sparen’ door middel van een Fiscale Oudedags Reserve. 
Kiest een ondernemer er voor om in het jaar waarin hij staakt de opgebouwde FOR om te zetten in een stakingslijfrente, dan is de kans groot dat hij twee keer de bijdrage zorgverzekeringswet dient te betalen. Namelijk één keer over de verplichte vrijval van de FOR ten tijde van de staking en éénmaal ten tijde van de uitkeringen afkomstig van de stakingslijfrente. 

Voornoemde casus deed zich voor in een rechtszaak waarin tot de Hoge Raad is geprocedeerd. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 23 november 2018 het arrest gewezen, waarin de belastingplichtige in het gelijk is gesteld . Volgens de Hoge Raad is er inderdaad sprake van een dubbele heffing waardoor er een ongelijke behandeling bestaat. Gevolg van het arrest is dat de aftrekbare inleg van de stakingslijfrente, in mindering komt op het bijdrage inkomen voor de Zorgverzekeringswet, zodat geen bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd is in het jaar van de staking. Dit doet ook weer recht aan de omkeerregel: inleg aftrekbaar en toekomstige uitkeringen belast. 

Echter houdt de Belastingdienst in veel gevallen geen rekening met de uitspraak van de Hoge Raad, wat betekent dat er een bijdrage Zorgverzekeringswet wordt berekend over de vrijval van FOR waarvoor een stakingslijfrente is bedongen. Daarnaast zal er in de toekomst wederom een bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd zijn over de uitkeringen van de stakingslijfrente. 

Heeft u een onderneming gestaakt en voor de vrijval van de FOR een stakingslijfrente bedongen, controleer dan uw definitieve aanslag Zorgverzekeringswet. Indien de Belastingdienst geen rekening houdt met het arrest van de Hoge Raad, dient u tijdig bezwaar aan te tekenen! Mocht u hierbij hulp nodig hebbben, neem dan contact op met een van onze fiscalisten. Zij helpen u graag met het bezwaarschrift.

 
Bron: Tue, 27 Aug 2019 13:35:52 +0100