Binnenkort verstuurt de Belastingdienst weer de Whk-beschikking voor 2024. In de praktijk is gebleken dat er regelmatig fouten worden gemaakt bij de berekening van de premie.

Whk-beschikking..wat is dat?

De uitkeringslasten van (ex)-werknemers die in de Ziektewet en/of WGA zitten worden doorbelast aan de werkgever. Deze uitkeringen worden aan jou als werkgever toegerekend middels de jaarlijkse Whk-beschikking.
Op de beschikking staat de premie vermeld die door de Belastingdienst in rekening wordt gebracht bij de werkgever die publiek is verzekerd.
De Whk-premie bestaat uit twee onderdelen:

•    De WGA-flex
•    De Ziektewet

De totale premie (bovenstaande premie bij elkaar geteld), die aan de Belastingdienst moet worden afgedragen, wordt berekend over het premieloon. Dit is de loonsom die bij de Belastingdienst bekend is.

Is de werkgever eigenrisicodrager dan wordt er een percentage van 0 vermeld.

Whk-beschikking controleren

In de praktijk blijkt dat er regelmatig fouten in de berekeningen zitten waardoor er ten onrechte een te hoge premie wordt betaald.
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een zieke werknemer (de zgn. loondoorbetalingsverplichting) gedurende een periode van 104 weken.
Na deze periode kan de (ex)-werknemer instromen in de WGA.
Welke fouten hebben wij geconstateerd:

•    Vangnetregelingen worden ten onrechte meegenomen in de berekeningen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan no risk-polis, WAZO, etc.
•    Regres gevallen worden ten onrechte meegenomen in de berekeningen.

Daarnaast is de Whk-beschikking belangrijk voor een correcte salarisverwerking. De juiste premie moet immers verwerkt worden in de loonaangifte.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Wij kunnen de Whk-beschikkingen, na overleg, beoordelen, onderzoeken en bezwaar maken.

Manager salaris en advies

Petra Klein Rot, Manager Salaris & Advies