Verhuurders van woningen worden geconfronteerd met een lager nettorendement als gevolg van de gestegen box-3 heffing inkomstenbelasting. Veel verhuurders vragen zich af of de verhuur van woningen nog wel een aantrekkelijke belegging is. Een weloverwogen beslissing hierin nemen is lastig, omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de nieuwe box-3 wetgeving er vanaf 2027 uit komt te zien.

Gelukkig is er ook positief nieuws.

Je kunt de waarde van verhuurde woningen laten stijgen door het treffen van energiebesparende maatregelen en hiermee het rendement in positieve zin beïnvloeden. En de overheid draagt een steentje bij in de kosten. Particuliere verhuurders kunnen namelijk profiteren van een subsidie voor verduurzaming, energieadvies en onderhoud van huurwoningen op grond van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH).

Om gebruik te maken van de SVOH moet er bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidieaanvraag worden gedaan voor energiebesparende- of onderhoudsmaatregelen. Gedacht kan worden aan het installeren van zonnepanelen of een warmtepomp, het toepassen van dak en/of gevelisolatie en het aanbrengen van HR++ glas of triple glas.

De subsidie bedraagt maximaal € 6.000 per woning. Je komt in aanmerking voor de  SVOH als jeu minimaal één energiebesparende maatregel laat uitvoeren. Als je subsidie wilt krijgen voor een onderhoudsmaatregel, dan moet je ook minimaal één energiebesparende maatregel uitvoeren. Je laat dan dus minimaal twee maatregelen uitvoeren.

Voorwaarden
Om de subsidie te ontvangen dien je als verhuurder eigenaar te zijn van de woning op het moment dat je de subsidie aanvraagt. Verder gelden de volgende voorwaarden:
. de woning staat geregistreerd in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) met een woonfunctie;
. er wordt minimaal één energiebesparende maatregel of één onderhoudsmaatregel en één
energiebesparende maatregel uitgevoerd.;
. je ontvangt subsidie op energieadvies als je vervolgens twee of meer maatregelen gaat uitvoeren;
. de woning dient aantoonbaar te worden verhuurd op de dag dat je de subsidieaanvraag indient;
. je ontvangt de subsidie per woning; er mag voor deze maatregel niet eerder een subsidie zijn ontvangen via een andere regeling.
. de uitvoering van de maatregelen worden gedaan door een bouwbedrijf of installatiebedrijf; je mag de uitvoering dus niet zelf doen.

De subsidie kan tot 31 december 2025 worden aangevraagd.
Wil je meer weten over de SVOH? Kijk dan op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh
Hulp nodig bij de aanvraag van de SVOH bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?

Wij helpen je graag!

Peter van der Hoeven, Senior Belastingadviseur

Peter van der Hoeven - Belastingadviseur