Per 1 juli 2023 is de zogenoemde kaderovereenkomst in werking getreden. De kaderovereenkomst maakt het mogelijk dat grensarbeiders die tot 50% van de tijd thuis werken, sociaal verzekerd blijven in het land waar de werkgever is gevestigd.

Wat is de aanleiding?

Tijdens de coronapandemie zijn werknemers (noodgedwongen) thuis gaan werken. Om te voorkomen dat daardoor werknemers sociaal verzekerd zouden worden in het woonland, is de ‘no impact policy’ ingevoerd. De ‘no impact policy’ houdt in dat het thuiswerken geen invloed heeft op de sociale zekerheidspositie van een grensarbeider.

De ‘no impact policy’ was een tijdelijke maatregel en liep af op 30 juni 2023. Daarvoor is vanaf 1 juli 2023 de zogenoemde ‘kaderovereenkomst’ in de plaats getreden.

Voor wie is de overeenkomst van toepassing?

De overeenkomst geldt voor thuiswerkende grensarbeiders. Dit zijn werknemers woonachtig in bijvoorbeeld Duitsland, maar werkend voor een werkgever in bijvoorbeeld Nederland.

De nieuwe kaderovereenkomst geeft jou en jouw werkgever de mogelijkheid dat je sociaal verzekerd kunt blijven in het land van je werkgever als je tussen de 25% – 49,9% vanuit huis werkt en de overige tijd in het land van je werkgever werkt.

Werk je minder dan 25% vanuit huis, dan blijf je ook sociaal verzekerd in het land waar je werkgever is gevestigd. Je hoeft dan geen beroep te doen op de kaderovereenkomst.

Wat moet je doen?

Als je gebruik wilt maken van de kaderovereenkomst om sociaal verzekerd te blijven in het land waar je werkgever is gevestigd, dan dien je samen met je werkgever een A1-verklaring aan te vragen en een beroep te doen de ‘opt-in regeling’ van de kaderovereenkomst.

Een A1-verklaring kan je gemakkelijk samen met je werkgever (online) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Werk je meer dan 25% van de werktijd thuis, en wil je in je woonland sociaal verzekerd zijn/blijven dan hoef je geen beroep te doen op de nieuwe regelgeving.

Wil je meer weten over de nieuwe kaderovereenkomst of zijn er andere vragen over jouw sociale zekerheidspositie in grensoverschrijdende situaties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen

Kevin van Hulst, Junior Belastingadviseur