Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel ondernemers zich niet verzekeren voor een inkomensverlies welke zich kan voordoen bij ziekte danwel bij arbeidsongeschiktheid. Soms is dit een bewuste keuze, maar veelal denkt men hier niet of te weinig over na. Veel gehoorde antwoorden van ondernemers: ik ben pas net gestart, komt volgend jaar wel, te duur etc.

Grofweg zijn er drie opties: bewust niet verzekeren, afsluiten verzekering of deelname broodfonds.

Bewust niet verzekeren

Indien je als ondernemer ervoor kiest om je niet extern te verzekeren voor het inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, betekent dit dat je geen uitkeringen krijgt ten tijde van ziekte/arbeidsongeschiktheid. Wellicht kan de onderneming gewoon doordraaien en kan er omzet gegenereerd worden, maar zodra je geen personeel in dienst hebt, zal er geen omzet/inkomen zijn. In Nederland is er geen vangnet voor ondernemers zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het enige wat overblijft is een bijstandsuitkering, maar veelal kan hier geen aanspraak op gemaakt worden i.v.m. het inkomen van de partner danwel met het aanwezige vermogen (o.a. in de eigen woning).

Het arbeidsongeschikt raken is uiteraard niet te voorspellen en dat maakt de keuze om je niet te verzekeren erg lastig om te maken. Eén ding is wel zeker; het risico van arbeidsongeschikt raken zal grote consequenties hebben voor uw inkomens- en vermogenspositie en dat van uw gezin. Desondanks kan niet verzekeren een bewuste keuze zijn in het geval je het inkomensverlies kunt opvangen met het inkomen van de partner of met een goed gevulde spaarrekening.

Afsluiten verzekering

Bij diverse verzekeraars kun je het risico van arbeidsongeschiktheid afdekken en in ruil daarvoor betaal je een maandelijks premie. Deze premie is afhankelijk van het te verzekeren inkomen, de (vrijwillige) wachttijd alvorens je een uitkering krijgt, eventuele indexering en de einddatum van de verzekering.

De fiscale afwikkeling van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vindt geheel plaats in box 1. De premies zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen uit werk en woning en de eventuele toekomstige uitkeringen zijn belast. Voorwaarde voor aftrek is wel dat er meerdere uitkeringen zijn verzekerd, niet een bedrag ineens.

Deelname broodfonds

Een broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, waarbij deelnemers gezamenlijk geld inleggen op een broodfondsrekening, vanwaar in de toekomst schenkingen gedaan kunnen worden aan de deelnemer(s) die arbeidsongeschikt raken. In feite bouw je gezamenlijk een potje op en zorg je met elkaar ervoor dat diegene die arbeidsongeschikt wordt, over een (tijdelijke) uitkering kan beschikken.

De fiscale afwikkeling van een broodfonds vindt plaats in box 3. Dit betekent dat de maandelijkse inleg alsook de toekomstige uitkeringen/schenkingen niet aftrekbaar/belast zijn bij het belastbaar inkomen uit werk en woning. Het saldo van de persoonlijke broodfondsrekening moet jaarlijks in box 3 worden aangegeven en het resterende geld blijft ook eigendom van de deelnemer.

Conclusie

Voor veel ondernemers is het afdekken van arbeidsongeschiktheid iets waarover nog niet, danwel te weinig is nagedacht. De financiële gevolgen kunnen echter groot zijn. Welke keuze je als ondernemer ook maakt, maakt niet uit. Het is van belang om daar goed over na te denken en de financiële consequenties af te wegen. Kortom, neem een weloverwogen besluit.

Wilt u meer weten over het wel of niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering danwel een deelname aan het broodfonds, dan kunt u contact met ons opnemen.