De vijfde aanvraagperiode van de NOW-regeling loopt vanaf donderdag 6 mei tot en met woensdag 30 juni.
Het loket bij UWV gaat tien dagen eerder open dan aanvankelijk gepland. De opening op 6 mei maakt het mogelijk voor werkgevers om nog vóór de salarisbetaling van mei hun eerste voorschot binnen te hebben.

Voor de aanvraag heb je de volgende gegevens nodig:

 • Het loonheffingennummer waarvoor je een aanvraag doet.
 • De 3 maanden waarover u minstens 20 procent omzetverlies verwacht.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

Voorwaarden ongewijzigd

De voorwaarden in de vijfde periode NOW zijn ongewijzigd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.

Simulatietool en rekenhulp

Ook voor de vijfde periode NOW heeft UWV een simulatietool online gezet die werkgevers helpt een goede inschatting te maken van hun situatie. Dat is van belang met het oog op de definitieve berekening van de tegemoetkoming die later volgt. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan opgegeven of te maken heeft met een dalende loonsom, kan worden geconfronteerd met een terugvordering. De simulatietool maakt dit inzichtelijk.
Naast de simulatietool is er ook nog de Rekenhulp Omzetverlies, waarmee werkgevers het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden kunnen berekenen.

Voorwaarden op een rij

Voor de vijfde aanvraagperiode geldt:

 • De werkgever kan een tegemoetkoming aanvragen als hij over drie aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20 procent heeft.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van de loonsom van juni 2020.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van drie maanden.
 • Heeft de werkgever een tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de drie maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden van de vierde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85 procent van de loonkosten.
 • De loonsom mag met maximaal 10 procent dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Als de werkgever een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af, heeft hij een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als de werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft hij ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
 • De werkgever mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als hij een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

NOW aanvragen: hoe zit het precies?

Gebruik hiervoor het speciale aanvraagformulier. Het aanvraagformulier voor de vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021) is beschikbaar van 6 mei tot en met 30 juni 2021.

Verzamel voor de aanvraag alvast de volgende gegevens:

 • De bedrijfsgegevens: naam, adres (dit moet een Nederlands adres zijn), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens contactpersoon.
  Let op: UWV verstuurt post over de tegemoetkoming naar het adres dat je invult bij de aanvraag.
 • Het loonheffingennummer: voor elk loonheffingennummer moet je een aparte aanvraag indienen.
 • De drie maanden waarover je wilt dat de omzetverlies wordt berekend. Heeft de werkgever tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de drie maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden waarin de werkgever omzetverlies verwachtte in de vierde aanvraagperiode. Het omzetverlies moet minstens 20 procent zijn.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkom je dat de werkgever een te hoog bedrag als voorschot ontvangt en later geld moet terugbetalen.
 • Het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder: het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan de werkgever terug te betalen. Een buitenlands rekeningnummer is alleen toegestaan als dit een SEPA-rekeningnummer is.
 • Een kopie van het bankafschrift (scan of schermafbeelding): een afschrift van de bankrekening van de rekeninghouder. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Als UWV nog aanvullende informatie nodig heeft om de aanvraag in behandeling te nemen, ontvang je een beveiligd e-mailbericht via Zivver. Hoe dit werkt, lees je bij Beveiligd mailen met UWV via Zivver.

Plichten vijfde aanvraagperiode

Als de werkgever een tegemoetkoming NOW voor de vijfde aanvraagperiode ontvangt, zijn dit de plichten:

Loon

 • Gebruik de tegemoetkoming om de loonkosten te betalen.
 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd werknemers in dienst, ongeacht de contractvorm, en betaal het loon van de werknemers door.

Ontslag en omscholing

 • Als de werkgever een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af, heeft hij een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk. Door het laten gaan van de werknemer kan het zijn dat de loonsom daalt. Houd er rekening mee dat dit leidt tot een lagere tegemoetkoming.
 • Als de werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft hij ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. Dit kan vanaf het moment dat de werkgever de aanvraag voor de tegemoetkoming voor de vijfde periode kan indienen. Doet hij dit niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5 procent verlaagd.
 • Stimuleer de werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet je bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

Administratie

 • Houd een administratie bij waarmee UWV kan controleren of de werkgever aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Informeer de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers over de tegemoetkoming.
 • Blijf de loonaangifte op tijd doen.
 • Bel UWV als je informatie hebt die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming, bijvoorbeeld als de werkgever stopt met het bedrijf.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV en het ministerie van Sociale Zaken als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.
 • Als de werkgever een aanvraag definitieve berekening doet, stuur je een derdenverklaring of accountantsverklaring mee als dat nodig is.
  • Een derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000, of een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).
  • Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 100.000 of meer, een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot), of een aanvraag op werkmaatschappijniveau.

Winstuitkering, bonus en aandelen

Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.

Aanvraag op werkmaatschappij-niveau: de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is, mag ook geen bonussen uitkeren en de groep mag geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen.
Dit geldt ook als het voorschot lager dan € 100.000 is of de definitieve tegemoetkoming lager is dan
€ 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn

Bron: | Salaris van Morgen