Sinds januari 2019 zijn de twee dagen kraamverlof en drie dagen ouderschapsverlof voor partners vervangen door geboorteverlof gedurende een volledige werkweek. Per 1 juli 2020 komt hier nog eens vijf weken bij (Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)) in de vorm aanvullend geboorteverlof.

Geboorteverlof
De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat vaker en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt. Dit moet leiden tot een betere binding tussen partner en kind. Andere doelen van de WIEG zijn meer zorg door de partner voor het kind en een beter evenwicht tussen werk en privé. Daarnaast moeten vrouwen er meer ruimte door krijgen voor deelname aan de arbeidsmarkt.

Om de bedrijfsplanning zo helder en concreet mogelijk te houden is het advies om een standaardformulier op te stellen waarmee de werknemer het geboorteverlof kan aanvragen. Opname van aanvullend geboorteverlof betekent wel dat de werknemer vijf weken niet inzetbaar is. Dit kan gevolgen hebben voor de planning.

Voor het aanvullend geboorteverlof gelden, onder andere, de volgende voorwaarden:
•    De aanvraag wordt ingediend bij UWV door de werkgever.
•    De aanvraag is mogelijk vanaf vier weken voor de eerste verlofdag tot vier weken na de laatste verlofdag.
•    De arbeidsduur per week is het uitgangspunt. Wanneer een werknemer drie dagen per week werkt, is het recht op aanvullend geboorteverlof 5 x drie dagen.
•    Wanneer er een meerling wordt geboren dan is de uitkering even hoog als de uitkering bij een kind.
•    Het verlof moet opgenomen worden binnen zes maanden na de geboorte van het kind.
•    De duur van het verlof bedraagt minimaal een week en maximaal vijf weken.
•    Geboorteverlof van eenmaal het aantal uren per week moet eerst opgenomen worden.
•    In beginsel moet het verlof in hele weken worden opgenomen. In overleg met de werkgever kan dit ook over een langere periode uitgespreid worden.
•    De uitkering wordt aan de werkgever uitbetaald, tenzij het naar de werknemer overgemaakt moet worden en bedraagt 70% van het dagloon (rekening houdend met het maximum dagloon).
•    De werkgever betaalt 70% van het salaris door, tenzij anders in de cao aangegeven.

Adoptie- en pleegzorgverlof
Naast het geboorteverlof is het adoptie- en pleegzorgverlof per 1 januari 2019 verlengd van vier naar zes weken. Hiervoor blijft een uitkering van UWV gelden ter hoogte van 100% van het dagloon. 

Ouderschapsverlof
Het onbetaald ouderschapsverlof blijft gewoon bestaan, met uitzondering van de drie dagen ouderschapsverlof voor partners die zijn vervallen. Ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen tot de achtste verjaardag van het kind. Dit betreft onbetaald verlof van 26 keer het aantal uren per week.

Wij helpen graag bij de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof en het opstellen van het standaard aanvraagformulier aanvullend geboorteverlof. Voor vragen over deze regeling en andere vragen met betrekking tot personeel, kunt u contact opnemen met onze loonadviseurs of uw vaste contactpersoon van de loonafdeling.

Dit artikel is geschreven door Peter Groenewold, Beloningsadviseur en Petra Klein Rot, Manager Salaris & Advies.
 

Bron: Thu, 16 Jul 2020 11:13:41 +0100