De tegemoetkoming voor de periode januari, februari en maart 2021 kan aangevraagd worden vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.

Voor de vierde aanvraagperiode geldt:

 • U kunt tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaan we uit van de loonsom van juni 2020.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de derde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de
  3 maanden waarin u omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
 • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
 • Het maakt niet uit of u ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Dit artikel is geschreven door Petra Klein Rot, Manager Salaris & Advies.

Bron: Tue, 09 Mar 2021 13:50:41 +0100